MOŽNO NEMÔŽEME URČOVAŤ SMER VETRU,
ALE MÔŽEME NASTAVOVAŤ PLACHTY

O NÁS

Advokátska kancelária JUDr. Pavla Nováka je advokátska kancelária pôsobiaca viac ako 22 rokov na českom trhu. Jej rozvoj je od začiatku budovaný na princípoch serióznosti, vysokej profesionality a plnom rešpekte k individuálnym potrebám každého klienta. Na týchto základných kameňoch postupne vyrástla kancelária s renomovaným postavením na trhu, ktorá je pevnou a plne spoľahlivou oporou svojich klientov. Boli to najmä požiadavky našich nadnárodne pôsobiacich klientov, ktoré viedli k založeniu aj slovenskej advokátskej kancelárie.
Dnes pôsobí slovenská advokátska kancelária JUDr. Pavla Nováka na slovenskom trhu viac ako šesť rokov. Aj tu buduje so svojimi klientmi vzťahy na základe pevných a nemenných princípoch. Každý klient sa tak môže plne spoľahnúť na to, že mu bude poskytnutý servis založený na výbornej znalosti práva, plnom pochopení klientovho problému a súčasne rešpektovaní jeho požiadaviek. Naši klienti to vedia a preto sa k nám s dôverou vracajú.
Presvedčte sa aj Vy, že byť klientom našej kancelárie znamená život v istote a pokoji pri každej právnej situácii, ktorú život prináša.

ČÍM SE ZAOBERÁME?

Rodinné právo
 • rozvody
 • úprava rodičovských práv a povinností k maloletým
 • určenie a vymáhanie výživného
Zdravotné právo
 • zodpovednosť zdravotníckeho zariadenia za chyby pri liečbe
 • náhrady za trvalé následky a sťaženie spoločenského uplatnenia
Občianske právo
 • zmluvy kúpne a darovacie
 • prevody hnuteľných a nehnuteľných vecí
 • vecné bremená
 • usporiadanie spoluvlastníckych vzťahov
 • nájomné vzťahy
 • ochrana osobnosti
Dedičské právo
 • všetky majetkové záležitosti súvisiace s dedičstvom
Pracovné právo
 • pracovné zmluvy
 • pracovnoprávne spory
Exekučné právo
 • exekučné návrhy
 • obrana v exekúcii
Správne právo
 • priestupkové konania
 • pomoc pri stavebnom konaní
Obchodné právo
 • zakladanie spoločností
 • obchodné zmluvy
 • pomoc pri obchodných rokovaniach
 • reklamačné konania
 • hospodárska súťaž
 • licenčné zmluvy
Pohľadávky
 • vymáhanie, zabezpečenie a postúpenie pohľadávok
Právne služby v Českej republike
 • všetci naši klienti môžu automaticky využiť aj poskytnutie služieb v Českej republike
CENY ZA NAŠE SLUŽBY

Naše služby sú poskytované za ceny, ktoré plne rešpektujú potreby a možnosti klienta. Preto je pre nás základom dohoda s klientom, a nie iba mechanické odvolávanie sa na ceny v zmysle vyhlášky. Sme totiž presvedčení, že iba rešpektovanie klienta je dobrým a stabilným základom pre vybudovanie dlhodobého vzťahu, naplneného vzájomnou dôverou a istotou.
Obráťte sa na našich právnikov a ich tím.

JUDr. Zuzana Kruteková
JUDr. Pavel Novák
usadený euroadvokát
Fazuľová 1, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
+421 2 326 61 760, info@advokat24.sk
JUDr. Pavel Novák
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
info@advokat24.cz, +420 241 470 588, +420 702 004 099
Všechna práva vyhrazena ©2022 JUDr. Pavel Novák |   Podmienky ochrany súkromia | Cookies
tvorba stránek: InGenius Webdesign